This project is read-only.
Project Description
İnşaat projeleri için kaba, ince inşaat metrajı yapabileceğiniz, toplam inşaat ve nakliye hesabı yapabileceğiniz açık kaynak kodlu bir program.

Tanım

Proje öncesi ve proje yürütme sırasında, şantiye içi metraj ve maliyet hesaplarını tutan program.

Açıklama

Bu program taşeron ile çalışan mütahit ve işveren firmalar içindir. Ön Proje maliyeti hesaplanması, metraj, proje sırasında şantiye maliyeti hesaplama ve hakediş için kullanılabilir.

Bu program ile projenizi Kaba ve İnce inşaat olarak ikiye ayırabilirsiniz.

İnce inşaat işlerinizi Blok>Daire>Kat>Oda olarak sınıflandırarak, bu sınıflara iş kalemleri atayabilirsiniz, nakliye ve tuğla metrajı gibi spesifik iş grupları oluşturabilirsiniz. Bloklarınıza Doğalgaz, Tesisat, Sosyal Tesis, Otopark gibi spesifik iş sahaları girebilirsiniz, bunlarada iş kalemleri atayabilirsiniz. Yazılımın veri tabanında yeteri kadar detaylı iş kalemleri ve gerekli öğeler bulunmaktadır.

Kaba inşaat bölümünde beton, demir, harfiyat, büz boru metrajı, nakliye, izolasyon, temel, istinad duvarı metrajı gibi spesifik hesapları yapabilirsiniz, projenizdeki her blok için ince inşaattan bağımsız olarak maliyet hesabı yapabilirsiniz.

Bütün projenizi Maliyet tablolarına aktarabilir, burda birim maliyet ve işçilik fiyatları girilerek maliyet analizi yapılır.

Program Maliyet tablolarının tamamını Excel dökümanı olarak aktarabilir veya direk olarak yazıcıya yollayabilir.

Sürüm

1.6

Sistem Gereksinimleri

Windows XP, Vista, .NET Framework 3.5

image1.png
image2.png
image3.png
image4.png
image5.png
image6.png

Last edited Jul 7, 2011 at 1:14 PM by ogu, version 3